παραμεθόριος

Μεταφράσεις

παραμεθόριος

borderline, frontier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close