παραμετρικός

Μεταφράσεις

παραμετρικός

parametric

παραμετρικός

paramétrique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close