παραμετροποιώ

Μεταφράσεις

παραμετροποιώ

parametrize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close