παραμικρό

Μεταφράσεις

παραμικρό


ουσιαστικό ουδέτερο
χωρίς σημαντικό λόγο Θυμώνει με το παραμικρό.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close