παραμορφωμένος

Μεταφράσεις

παραμορφωμένος

deformed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close