παρανομία

Μεταφράσεις

παρανομία

illégalitéilegalidadillegalityнезаконностьolaglighetilegalidade (parano'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
πράξη αντίθετη με το νόμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close