παραπάτημα

Μεταφράσεις

παραπάτημα

inciampareStumblestumble (para'patima)
ουσιαστικό ουδέτερο
άγαρμπο βήμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close