παραπέρα

Μεταφράσεις

παραπέρα

plus loinfurtherverderdále (para'pera)
επίρρημα
1. πιο πέρα Πήγε παραπέρα.
2. μετά Τι θα γίνει παραπέρα;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close