παραπίσω

Μεταφράσεις

παραπίσω

(para'piso)
επίρρημα
πιο πίσω Παραπίσω ακολουθούσαν τα παιδιά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close