παραπαίω

Αναζητήσεις σχετικές με παραπαίω: τρεκλίζω
Μεταφράσεις

παραπαίω

flounder, stagger, stumble (para'peo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
1. παραπατάω Ήταν μεθυσμένος και παράπαιε.
2. κλονίζομαι, χάνω τη σταθερότητά μου Παραπαίει ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close