παραπλανώ

Μεταφράσεις

παραπλανώ

mislead (parapla'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
οδηγώ κπ σε λάθος συμπεράσματα παραπλανώ τον εχθρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close