παραποιώ

Μεταφράσεις

παραποιώ

alter, falsify, tamper (parapi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παραμορφώνω, αλλάζω παραποιώ την πραγματικότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close