παραστέκομαι

Μεταφράσεις

παραστέκομαι

(para'stekome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
βοηθάω παραστέκομαι σε κπ Του παραστάθηκε στην αρρώστια του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close