παραστράτημα

Μεταφράσεις

παραστράτημα

(para'stratima)
ουσιαστικό ουδέτερο
σφάλμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close