παρατάσσω

Μεταφράσεις

παρατάσσω

array, deploy, line (para'taso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω στη σειρά παρατάσσω τους μαθητές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close