παρατείνω

Μεταφράσεις

παρατείνω

prolongverlängernverlengen延长延長להאריךförlänga (para'tino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προσθέτω χρονικά περιθώρια παρατείνω αγώνα παρατείνω την αγωνία κάποιου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close