παρατηρητικότητα

Μεταφράσεις

παρατηρητικότητα

don d'observation, esprit d'observationobservation (paratiriti'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
η ικανότητα να συγκρατώ λεπτομέρειες εικόνας έχω παρατηρητικότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close