παρατυπία

Μεταφράσεις

παρατυπία

irregularity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close