παρατώ

Μεταφράσεις

παρατώ

abandon, desert, leave
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close