παραφέρομαι

Μεταφράσεις

παραφέρομαι

(para'ferome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
συμπεριφέρομαι με αγένεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close