παραφορτώνω

Μεταφράσεις

παραφορτώνω

overburden (parafor'tono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
φορτώνω υπερβολικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close