παραφράζω

Μεταφράσεις

παραφράζω

(para'frazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αναπαράγω νόημα αλλάζοντας διατύπωση παραφράζω ένα κείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close