παραφροσύνη

Μεταφράσεις

παραφροσύνη

madness, frenzy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close