παραφυάδα

Μεταφράσεις

παραφυάδα

offshoot, sucker
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close