παραχαϊδεύω

Μεταφράσεις

παραχαϊδεύω

spoil, pamper, spoil

παραχαϊδεύω

gâter, pourrir
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close