παρειδωλία

Μεταφράσεις

παρειδωλία

pareidolia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close