παρεκκλήσι

Μεταφράσεις

παρεκκλήσι

shrine, chapel

παρεκκλήσι

kaple

παρεκκλήσι

kapel

παρεκκλήσι

Kapelle

παρεκκλήσι

capilla

παρεκκλήσι

kappeli

παρεκκλήσι

chapelle

παρεκκλήσι

kapela

παρεκκλήσι

cappella

παρεκκλήσι

礼拝堂

παρεκκλήσι

예배당

παρεκκλήσι

kapel

παρεκκλήσι

kapell

παρεκκλήσι

kaplica

παρεκκλήσι

capela

παρεκκλήσι

часовня

παρεκκλήσι

kapell

παρεκκλήσι

โบสถ์เล็กๆ

παρεκκλήσι

şapel

παρεκκλήσι

nhà nguyện

παρεκκλήσι

小礼拜堂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close