παρεκκλίνω

Μεταφράσεις

παρεκκλίνω

deflect, deviate (pare'klino)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
απομακρύνομαι παρεκκλίνω από τις θέσεις μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close