παρεμβολή

Μεταφράσεις

παρεμβολή

interference, insertion

παρεμβολή

insertion, interférence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close