παρεμποδίζω

Μεταφράσεις

παρεμποδίζω

hinder, interfere, inhibit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close