παρενθέσεις

Μεταφράσεις

παρενθέσεις

أَقْواس

παρενθέσεις

závorka

παρενθέσεις

parenteser

παρενθέσεις

Klammern

παρενθέσεις

brackets, parentheses

παρενθέσεις

paréntesis

παρενθέσεις

sulkeet

παρενθέσεις

parenthèses

παρενθέσεις

zagrade

παρενθέσεις

parentesi

παρενθέσεις

括弧

παρενθέσεις

괄호

παρενθέσεις

haakjes

παρενθέσεις

parentes

παρενθέσεις

nawiasy

παρενθέσεις

parênteses

παρενθέσεις

скобки

παρενθέσεις

parentes

παρενθέσεις

ในวงเล็บ

παρενθέσεις

köşeli parantez

παρενθέσεις

dấu ngoặc đơn

παρενθέσεις

括号
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close