παριστάνω

Μεταφράσεις

παριστάνω

play, represent, affect, impersonate (pari'stano)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. κάνω σαν να είμαι παριστάνω το βλάκα
2. απεικονίζω Τι παριστάνει αυτό το άγαλμα;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close