παροικία

Μεταφράσεις

παροικία

colonycomunitàspołecznośćコミュニティ社区comunidade커뮤니티сообществоcomunidadชุมชนcommunautégemeenschapالمجتمعהקהילה社區Community (pari'cia)
ουσιαστικό θηλυκό
η οργάνωση ίδιας εθνικότητας πληθυσμού σε ξένη χώρα η ιταλική παροικία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close