παρομοίως

Μεταφράσεις

παρομοίως

également, identiquement

παρομοίως

likewise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close