παροξυσμός

Μεταφράσεις

παροξυσμός

access (paroksi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
μανία φτάνω σε σημείο παροξυσμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close