παροτρύνω

Μεταφράσεις

παροτρύνω

urge충동 (paro'trino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ενθαρρύνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close