παρουσιαστικό

Μεταφράσεις

παρουσιαστικό

guisewygląd (parusiasti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
εμφάνιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close