παρυφή

Μεταφράσεις

παρυφή

edge, fringe

παρυφή

حافَّة

παρυφή

okraj

παρυφή

kant

παρυφή

Rand

παρυφή

borde, filo

παρυφή

reuna

παρυφή

bord

παρυφή

rub

παρυφή

margine

παρυφή

παρυφή

가장자리

παρυφή

rand

παρυφή

kant

παρυφή

krawędź

παρυφή

beira

παρυφή

край

παρυφή

kant

παρυφή

ขอบ

παρυφή

sınır

παρυφή

rìa

παρυφή

边缘
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close