πασάλειμμα

Μεταφράσεις

πασάλειμμα

(pa'salima)
ουσιαστικό ουδέτερο
πρόχειρη δουλειά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close