πασπατεύω

Μεταφράσεις

πασπατεύω

fumble (paspa'tevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ψάχνω πιάνοντας πασπατεύοντας στο σκοτάδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close