πασσαλάκι για αντίσκηνο

Μεταφράσεις

πασσαλάκι για αντίσκηνο

وَتَدُ الـخَيْمَة

πασσαλάκι για αντίσκηνο

stanový kolík

πασσαλάκι για αντίσκηνο

teltpløk

πασσαλάκι για αντίσκηνο

Zeltpflock

πασσαλάκι για αντίσκηνο

tent peg

πασσαλάκι για αντίσκηνο

estaca

πασσαλάκι για αντίσκηνο

vaarna

πασσαλάκι για αντίσκηνο

piquet

πασσαλάκι για αντίσκηνο

kolčić za konop

πασσαλάκι για αντίσκηνο

picchetto da tenda

πασσαλάκι για αντίσκηνο

テントペグ

πασσαλάκι για αντίσκηνο

천막 고정 말뚝

πασσαλάκι για αντίσκηνο

tentharing

πασσαλάκι για αντίσκηνο

teltplugg

πασσαλάκι για αντίσκηνο

śledź

πασσαλάκι για αντίσκηνο

estaca

πασσαλάκι για αντίσκηνο

колышек для палатки

πασσαλάκι για αντίσκηνο

tältpinne

πασσαλάκι για αντίσκηνο

ตอกหมุดสำหรับเต็นท์

πασσαλάκι για αντίσκηνο

çadır kazığı

πασσαλάκι για αντίσκηνο

chốt lều

πασσαλάκι για αντίσκηνο

帐蓬桩
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close