παστρικός

Μεταφράσεις

παστρικός

propre, pur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close