πατάρι

Μεταφράσεις

πατάρι

Loft (pa'tari)
ουσιαστικό ουδέτερο
υπερυψωμένο ντουλάπι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close