πατατάκι

Μεταφράσεις

πατατάκι

(pata'taci)
ουσιαστικό ουδέτερο
τσιπς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close