πατεντάρω

Μεταφράσεις

πατεντάρω

патентовать
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close