πατικώνω

Μεταφράσεις

πατικώνω

compress, squash (pati'kono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συμπιέζω Πατίκωσα τα πράγματα στην τσάντα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close