πατριάρχης

Μεταφράσεις

πατριάρχης

patriarche

πατριάρχης

patriarh

πατριάρχης

патриарх

πατριάρχης

patriarch
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close