πατριωτισμός

Μεταφράσεις

πατριωτισμός

patriotismpatriotismeпатриотизмpatriotismepatriottismo愛国心Patriotismusפטריוטיותpatriotismpatriotismopatriotyzmpatriotismovlastenectví (patrioti'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η αγάπη προς την πατρίδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close