πατροκτονία

Μεταφράσεις

πατροκτονία

patricide

πατροκτονία

parricide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close