πατροκτόνος

Μεταφράσεις

πατροκτόνος

patricide

πατροκτόνος

parricide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close